ОЧАКВАЙТЕ този месец да излезе от печат книгата „Защо война?“

Публикувана на: 03.01.2023„Защо война?“ на А. Айнщайн и З. Фройд, състояща се от две разменени между тях писма, се публикува в целостта си за първи път на български език, в превод на Даниела Дечева.

Писмото отговор на Фройд до Айнщайн, в превод на Нина Николова, е включено във: Фройд, Зигмунд. Текстове за култура (Първа част). Съст. Антоанета Колева и Нина Николова. София: Критика и Хуманизъм, 2019, 195–215.


Идеята за нашето издание се появи през 2018 г., по време на изследователска работа в Архива и библиотеката на Обществото на Народите, Женева, където се съхраняват документалните сбирки на Организацията за интелектуално сътрудничество и съответните нейни международни структури – Archives, SND, International Bureaux, Intellectual Cooperation, 1928–1932. Получаването на авторските права върху писмото на Айнщайн от институцията, която разполага с тях – Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem, – отне доста време, поради което книгата на издателство „Парадигма“ не бе сред получилите финансова подкрепа негови издания в летния конкурс „Помощ за книгата“ на Министерството на културата през 2019 г.
Настоящото издание включва предговор от Снежана Димитрова, основан на непознати архивни документи, осветляващи средата, в която въпросният епистоларен обмен става възможен, както и на дискусията около „Защо война?“ в социалните и хуманитарните науки, а послеписът на Яня Йерков е нов и различен психоаналитичен прочит на кореспонденцията между Фройд и Айнщайн.

Изданието се посвещава на деветдесетта годишнина на дебата между Айнщайн и Фройд от лятото и есента на 1932 г.