Из новата духовност на ХХ век

автор: Светослава Тончева
заглавие: Из новата духовност на ХХ век
Подзаглавие: (антропософия, Бяло Братство, Единно учение)
година: 2015
ISBN: 978-954-326-237-3
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Авторката се опитва да обобщи патоса на новите религиозни движения и техните последователи. Ключовата фраза, която тя извежда, е „трансформация (на индивида, обществото, вселената) към по-добро”. По този начин книгата очертава един хуманен хоризонт, напомняйки значението, което Р. Щайнер влага в термина антропософия – наука за човечността.