Рак на гърдата

автор: Георги Димитров, Теофил Седлоев,Иван Гаврилов, Йовчо Йовчев - ре
заглавие: Рак на гърдата
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-954-326-220-5
Издател: Парадигма
цена: 45 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата „Рак на гърдата” отразява логично и поетапно диагнозата, оценката и изграждането на индивидуализиран, мултимодален подход, включващ неоадювантни мерки, консервативна и онкопластична хирургия и адювантен подход, което би довело до по-добра преживяемост. Надяваме се, че монографията ще отговори на нуждите на широк кръг специалисти – онколози, хирурзи, патолози, общопрактикуващи лекари, както и на специализанти и студенти.