Икономгеографските приоритети на българското земеделие

автор: Веселин Бояджиев
заглавие: Икономгеографските приоритети на българското земеделие
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-954-326-210-6
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Централен въпрос за изследването е как на основата на различното ни земеделско и особено рурално минало българското земеделие ще се приспособява към западноевропейското, особено при регионалната политика. За автора избора на настоящата тема за разработка се основава на липсата на разбиране и на обществен дебат за българския рурализъм.