Етничност, религия и миграции на циганите в България

автор: Йелис Еролова, Магдалена Славкова
заглавие: Етничност, религия и миграции на циганите в България
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-326-206-9
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента Подходът на авторките към проблемите на етничността, религията и миграцията на циганите е приложната етнология. За тях от професионална гледна точка, изборът на понятието „цигани“ има повече основания още повече, че то се предпочита и от представители на групи, при които майчиният им език е различен от ромския език. Докато „роми“ се смята от тях за изкуствено създадено наименование.