Греховете на мултикултурализма и българският етнически модел (том 2)

автор: Максим Мизов
заглавие: Греховете на мултикултурализма и българският етнически модел (том 2)
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-619-160-032-8
Издател: Авангард Прима
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата "Греховете на мултикултурализма и българският етнически модел" е предназначена не само за тясно профилирани специалисти - политолози, културолози, антрополози, етнолози, философи, социолози и психолози. Тя може да бъде предложена и на всички хора, които живо или по-системно се интересуват от разнообразните интимни „връзки и сношения" между мултикултурализма и определени, доминиращи у нас, политически и идеологически визии за българския етнически модел, които реално битуват във и разказват за потайностите на драматично случилото се в размирни и преломни обществено-исторически времена, каквито нешните български сложни, кризисни реалности и обществени нрави.

Общ брой страници - 304.