Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието

автор: Мила Маева, София Захова - съставители
заглавие: Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-326-199-4
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Следвайки миграциите на българските граждани към страни от Средиземноморието, авторите в този сборник проведоха серия от теренни етнографски изследвания в главните центрове за българските емигранти в избраните страни.Чрез класическите етнографски методи (задълбочено и полуструктурирано интервю, включено наблюдение и автобиографичен разказ на респондентите) изследователите събраха материали за всекидневието и празниците на сънародниците
ни зад граница.Поради времевата и финансова ограниченост на терена, част от проучванията бяха реализирани чрез методите на виртуалната етнография (според Кристин Хайн). За хронологическата продължителност на международните движения е възприета наложената от българските държавни институции терминология, според която българи, пребиваващи в чужбина повече от една година, се смятат за "емигранти". Така на терминологично ниво тези дългосрочни движения се различават от временните и придвижванията на кратки разстояния, определяни като "мобилност".