Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език

автор: Цветанка Аврамова
заглавие: Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-326-198-7
Издател: Парадигма, Бохемия клуб
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Многобройните трудове върху чешките jména obyvatelská на пръв поглед сякаш поставят под съмнение необходимостта от ново изследване върху тях. По-внимателният поглед върху разглежданата проблематика – още повече при съпоставка с друг родствен език, какъвто е българският, обаче показва, че има проблеми, на които досега не е обръщано (достатъчно) внимание и които получават доста противоречиво решение в научната литература.