Един живот в науката

автор: Надя Велчева
заглавие: Един живот в науката
Подзаглавие: Етнографски институт с музей при БАН 1973–2010
година: 2013
ISBN: 978-954-326-196-3
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента "Срещата ми с няколко генерации известни и утвърдени, и не толкова известни и утвърдени хора от колегията, неминуемо оказаха влияние върху моето творческо
развитие и сложиха отпечатък върху цялостния ми начин на живот. Срастването на житейския и професионалния ми път е само едната страна на преживяното, която не е интересна за никого. По-скоро разказът ми ще отрази историята на институцията ЕИМ с неговите хора, върхови постижения и слаби моменти на развитие, една история, колкото лична чрез моите спомени, толкова и обективна чрез обективираните творчески резултати на моите колеги.
И все пак този исторически разказ ще носи печата на субективизма..."
Надя Велчева