Дизайн, хора и взаимодействия

автор: Антон Радев
заглавие: Дизайн, хора и взаимодействия
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-326-195-6
Издател: Парадигма
цена: 17 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата "Дизайн, хора и взаимодействия" засяга множество теми, които касаят всички звена във фирмите и лицата, обвързани с продуктите, които се разработват.  Авторът обединява изложението си около тезата, че фирмите са хора, не служители. Разглеждайки технологиите, дизайна и маркетинга като части от комплексен процес, той твърди, че само здравомислещите екипи могат да превърнат продуктите в успешни и смислени реализации.