Проучвания по византийска история

автор: Димитър Ангелов
заглавие: Проучвания по византийска история
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2457-7
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Богомилската тематика е една от най-застъпените теми в изследователската работа на акад. Д. Ангелов. Към тази проблематика го насочва германският византолог Франц Дьолгер по време на специализацията му в Института по византология в Мюнхен. Обнародването на монографията „Богомилството в България" претърпя няколко издания и е между най-стойностните проучвания в тази насока. Една от ранните работи на акад. Д. Ангелов по проблема е студията Влияния на чужди ереси върху богомилството.
Авторът се спира на идейните корени на тази, малко пресилено наричана, „българска" ерес. Още във времето на появата й редица критици на богомилството го определят като манихейство, павликянство и дори ма-салианство. Въпреки различията между тях, обединява ги идеята за дуа-листичното начало на света и противоборството между Доброто и Злото. Д. Ангелов не приема тезата за изконно българския характер на ереста, която уж кореспондирала с прастари вярвания, които намират християнския си адекват в проповедите на полулегендарния Поп Богомил. Още ранният гностицизъм, пръв репликиращ християнството, залага идеята за двойственото начало на битието, което, пречупено през източния дуа-лизъм, формира идейната база на богомилството.