Критика на етнонационалния рационализъм

автор: Людмил Георгиев
заглавие: Критика на етнонационалния рационализъм
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3427-9
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента На вашето внимание не е една теми от психологическата науки, а една част от тази науки, един опит да се обоснове цялата системи ни тази науки cлед анализ на почти цялото й развитие е ново направление на изследването, на научното дирене и заедно с това да се постигне много пo-силна позиция на психологията в цялата система па познанието за обществото и в самата обществена практика. За да направи човек това, се иска зад него да има солиден личен и творчески път. Людмил Георгиев го има.
проф. дфн Минчо Семов