Деветнадесетият век на Европа

автор: Петко Петков
заглавие: Деветнадесетият век на Европа
Подзаглавие: (ОТ ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА)
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3355-5
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Европа в края на XIX и началото на XX в. представлява конгломерат от няколко Велики сили, оформили сложна система от съюзи. Различните икономически и стратегически интереси постепенно изострят противоречията и от началото на XX в. избухват няколко сериозни международни кризи. През лятото на 1914 г. убийството на Франц Фердинанд, наследник на престола на Австро-Унгария, подпалва огъня на Първата световна война.