Недопрочетени страници из политическото ни Възраждане

автор: Пламен Димитров Митев
заглавие: Недопрочетени страници из политическото ни Възраждане
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-8976-57-2
Издател: Стандарт
цена: 13 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента Дали заради героично-романтичната патетика, с която продължаваме да препрочитаме тези страници от възрожденската ни история, дали заради някакви си нашенски комплекси за назавършеност на националното ни Възраждане, или поради някакви други причини от идеологическо естество, точно политическото ни Възраждане е изпълнено от устойчиви митологеми, които не ни позволяват да погледнем на миналото си от дистанцията на времето по-трезво, по-обективно, по-премерено. В опит да се излезе извън общоналожените през годините калъпи, по които родната историопис реконструира по-ярките изяви и дейци на освободителното дело, в настоящия сборник се предлагат текстове, които вече са били публикувани по страниците на научната периодика или в различни тематични и юбилейни издания, но които са останали достъпни само до по-ограничен кръг от читатели.
От автора