Култултурното отваряне на България към света

автор: Искра Баева - съставител
заглавие: Култултурното отваряне на България към света
Подзаглавие: Материали от международната научна конференция по повод 70 години от рождението на Людмила Живкова
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3557-3
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Предлаганият на читателите сборник с изследвания е резултат от провелата се на 19 октомври 2012 г. международна научна конференция „Културното отваряне на България към света", организирана от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" с помощта на фондация „Св. св. Кирил и Методий". Тя беше замислена като опит да се вгледаме в българските културни специфики на 70-те години, останали в сянката на много по-интересните политически десетилетия. Искахме да се върнем към отварянето на българската култура към света и обратно - към навлизането на световни културни постижения в България.