Сватбената терминология в българския и румънския език

автор: Василка Алексова
заглавие: Сватбената терминология в българския и румънския език
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3479-8
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Макар че основната цел на изследването е да се потърсят и изяснят сходствата в анализираната терминология, в него се представят и характерните различия, дължащи се не само на принадлежността на българския и румънския към различни групи в рамките на индоевропейското езиково семейство, но и на различните контакти, които е имал всеки от тях през вековете. В направения анализ са използвани данни и от други славянски, романски и балкански езици.