Българският театър след 1989 и новата британска драма

автор: Камелия Николова
заглавие: Българският театър след 1989 и новата британска драма
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3465-1
Издател: УИ „СВ. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента За да бъде изяснен въпросът за отношението между новото драматургично писане и представлението (т.е. неговото представяне на сцена) през последните две десетилетия, е необходимо да се очертае преди всичко статутът на театъра в общия социокултурен контекст на постмодерната епоха и да резюмираме в какво се изразяват самите промени в драмата и спектакъла, случили се в нея.
Всеки опит да очертаем профила на театъра днес неизбежно ни изправя пред въпроса за значимите промени, настъпили в цялостната социокултурна ситуация в Европа и света през последните четири десетилетия. Нещо повече - новите тенденции и форми в съвременната сценична практика са едни от ярките прояви на тези промени.
Ако класическото време е обърнато към миналото, а модерната епоха е взряна в (задъхано произвеждане на проекти за конструиране на) бъдещето, то последните четири десетилетия са съсредоточени в настоящето. Съществуването на съвременния човек по непознат досега начин миксира нагласите и поведението на неуморния любопитен пътешественик и на спокойния гражданин, затворен зад стените на своя (уютно подреден) дом или офис. Основната отличителна характеристика на този нов, хибриден тип човешко същество - обитателя на постмодерните времена, е неговата специфична уседналост, осигурена от електронните технологии. Ежедневно, без оглед на географски разстояния, климатични условия и часови разлики, светът идва при него, докато той седи във фотьойла си. Би могло да се каже, че съвременният човек не напуска стаята си и когато пътува до различни страни и места, доколкото ги избира, разглежда, обитава и преживява според предварителната информация за тях, получена от телевизионни предавания и реклами, туристически справочници и интернет сайтове. От края на 60-те до днес едновременно с пресичането на нови и нови граници тази технологична уседналост на хората стремително нараства. Факт, който наред с важните политически, духовни и социални промени в Европа след 80-те години дава основание да се обособят два периода в най-новата културна история - периода на 70-те и 80-те и периода на последните две десетилетия, в който ясно се различават две фази - до края на 90-те и след това.