Чеда на социализма

автор: Проф. д-р Иван Денев
заглавие: Чеда на социализма
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-92940-2-6
Издател: Фондация за регионално развитие
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента "Чеда на социализма"  е четвърта част от по-голям проект за отношението между Църква и Държава в комунистическа България за времето от 1944-1989
Първата част от този проект "Комунистически диктат върху БПЦ - оперативно обслужване от бившата Държавна сигурност" 1944-1960 г.) е осъществена през  2006 година. Третата част "БПЦ под комунистическа власт"  излиза от печат през 2012 г.
За втората част от проекта "Оперативни действия на комунистическата власт срещу служителите на БПЦ (1944-1989)" все още се търсят спонсориране.