Политическата реторика в България: от митингите до web 2.0 (1989-2012)

автор: Иванка Мавродиева
заглавие: Политическата реторика в България: от митингите до web 2.0 (1989-2012)
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-326-176-5
Издател: Парадигма
цена: 20.4 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Обектите на анализ са обособени в следните тематични и проблемни области:
монологични реторични жанрове (речи, обръщения, изявления и други), които са използвани от политическите оратори по време на прехода при създаването и трансформациите на многопартийната система в България
от 1989 до 2012 г., също монологични реторични жанрове (речи, обръщения и други) и диалогични реторични формати (диспути и дебати),
Отделено е същестевто внимание върху новите прояви на политическата реторика във виртуална среда в глобалната мрежа от поколенията Web 1.0 и Web 2.0. Тези прояви са осъществявани чрез популяризиране и публикуване в партийни, институционални и персонални политически сайтове, в блогове от българската политическа блогосфера, в онлайн социалните мрежи, чрез видеозаписи в онлайн среда и в онлайн политически форуми.