Въображаемата жена

автор: Кристина Данева Йорданова
заглавие: Въображаемата жена
Подзаглавие: Граници на представите за жената в литературата и в културния живот между двете световни войни
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3358-6
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Една интелигентна и потребна книга, която през лупата на литературоведския анализ ни изправя пред стереотипите на „въображаемото женско", за да си дадем сметка, че и днес същото това „въображаемо" определя в не по-малка степен собствената ни реалност и съдба.
Емилия Дворянова

В изследователския фокус на Въображаемата жена са стереотипите и механизмите на тяхното конструиране и налагане. За да опише логиката на тези механизми, трудът не се бои постоянно да сменя обектите и оптиката си и това - при все литературоведската му основа - го превръща в обхватно интердисциплинарно изследване.
Ани Бурова