Ръководство по обща и молекулярна цитогенетика

автор: Севдалин Георгиев, Гинка Генова, Йордан Йорданов и екип
заглавие: Ръководство по обща и молекулярна цитогенетика
Подзаглавие: In situ хибридизации
година: 2008
ISBN: 968-954-642-232-90
Издател: Пенсофт
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В ръководството по Обща и молекулярна цитогенетика, са представени преди всичко насважните протоколи отнасящи се до основните in situ хибридизационни техники - FISH, GISH, ISH, PRINS, както и техниките свързани с приготвянето на олизонунлеотидните проби с радиоактивно и нерадиоактивно белязване, тяхното хибридизиране с мРНК, Вир йена и хромозомна ДНК. Основните методи са подходящи за анализ на отделни клетки, тъкани и цели ембриони.
Това ръководство е подходящо не само за студенти, но и за всеки научен работник, който възнамерява да провежда съвременни молекулярно-генетични, цитогенетични и геномни изследвания при различните еукариотни организми