Телевизонното програмиране в общия аудиовизуален контекст

автор: Иво Драганов
заглавие: Телевизонното програмиране в общия аудиовизуален контекст
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-535-710-7
Издател: НБУ
цена: 19 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Предмет на този текст е как се измени самата аудиовизуална сфера и какво промени тя като възгледи и налагане на социокултурни модели на поведение след промените през 1989 г.