Християнско изкуство в Националния археологически музей - София

автор: Католог
заглавие: Християнско изкуство в Националния археологически музей - София
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-322-499-9
Издател: АИ "Марин Дринов"
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Каталожният материал е организиран в раздели според спецификата му, като във всеки раздел е спазен, доколкото е възможно, хронологичен принцип. За всеки предмет са посочени всички данни, с които се разполага.
Големият брой на обхванатите в каталога произведения прави невъзможно репродуцирането на всяко от тях. За илюстриране са подбрани предимно непубликувани произведения в добро състояние и с висока художествена и научна стойност.