Култ и химнография

автор: Радослава Станкова
заглавие: Култ и химнография
Подзаглавие: Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от XIII-XV в.
година: 2012
ISBN: 978-954-322-468-5
Издател: АИ „Проф. Марин Дринов"
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата ще бъде полезна за студенти и специалисти в областта на химнографията. Ще представлява интерес и за широка читателска аудитория с оглед на разглежданите текстове за популярни светци от пантеона на православните християни, особено почитани при българите и другите славянски народи.