СЛОВОТО-ЖИВОТ

автор: Кристина Йорданова - съставител
заглавие: СЛОВОТО-ЖИВОТ
Подзаглавие: Юбилеен сборник на Катедрата по българска литература към СУ „Св. Климент Охридски"
година: 2012
ISBN: 978-954-07-2969-5
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В сборника са обговорени такива знакови за литературната ни история произведения от Възраждането до наши дни като "Житие и страдания грешнаго Софрония", "Дядо Йоцо гледа", "Край воденицата", "Ноев ковчег", "Хайка за вълци". В него "звучат" също така и алтернатовноканонични, допълващи големия национален канон гласове като тези на Ана Каменова чрез романа й "Харитининият грях", Дора Габе, Мара Белчева, Веселина Василева. Направен е и интресен прочит на възрожденското женско писане и възрожденската преса - женското списание "Ружица, ред книжки за жените", както и на публицистиката на Раковски. Потърсени за рефлексите на античната драма в българската гражданска култура и отговор на въпроса "Защо да четем още?"