Отлив на смисъла

автор: Ана Бландиана
заглавие: Отлив на смисъла
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-9446-69-2
Издател: Балкани
цена: 3.9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изтичащото време е видяно като творец, който пише своите думи и стихове по човека („Опус”). То не отмерва края на света. Може би защото животът и смъртта са част от една и съща приказка, в която са събрани, подобно в резерват, стойностните неща. Поетесата опитва да разгадае и безсмъртието
– като всевечно търсене на отговори в нови (пре)раждания.