Светът на българина през XX век

автор: Елена Георгиева, Недялка Тодорова - съставители
заглавие: Светът на българина през XX век
Подзаглавие: Сборник с доклади от национална научна конференция
година: 2011
ISBN: 978-954-326-159-8
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Проблематиката, обхваната от представените доклади е широкообхватна - от модерните прояви на стари български традиции и занаяти, през нови и стари празници до събития от политическата история, пречупени през въздействието им върху света на българина, видян от близо и далеч.