Автономия и биоетика

автор: Валентина Кънева, съставител
заглавие: Автономия и биоетика
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978 954 587162 7
Издател: Критика и хуманизъм
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящият сборник студии е резултат от конференцията, проведена на 9 декември 2010 г. във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" в рамките на проекта „Автономия и граници на автономията в биоетиката", подкрепен от Фонда за научни изследвания през 2010 г. Студиите представят аспекти само от широката като обхват и сложна проблематика, свързана с тълкуването на автономията в съвременната морална и политическа философия, както и с разбирането за автономия, наложило се в биоетиката.