Европейският град през 21 век: къде сме ние?

автор: Лилия Колова, съставител
заглавие: Европейският град през 21 век: къде сме ние?
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-687-2
Издател:
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Там, където няма стратегия и политики, се намества хаосът и свързани с него частни интереси. Общото благо на гражданите на града бива заместено от опасни решения, свеждащи града до място за правене на пари или дори - за транзи-тиране от точка А до точка Б.
Къде е София в тази картина? Как се справя с жизнената си среда, с условията за работа и живеене, с привличането и задържането на инвестиции и талант? Дали следваните политики са онези, които дават резултат в условията на 21-ви век - или са остатък от остарелите схващания на 20-ти век? Има ли политики изобщо, или зад фасадата на своята ефективност администрацията просто импровизира?
Настоящото издание се опитва да даде отговори на поставените въпроси.