Понятието за политическото

автор: Карл Шмит
заглавие: Понятието за политическото
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2719-6
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Известният немски конституционалист Карл Шмит (1888-1985) е един от най-оригиналните, влиятелни и противоречиви политически мислители на отминалия вече XX век. В условията на всеобхватна криза от периода между двете световни войни, когато се извърш-ва преходът към масова демокрация и се води битката за глобално господство, той преформулира и разисква по новому основните категории и принципи на модерния конституционализъм и на jus publicum Europaeum.