Учете български език (1 ниво)

автор: Стефка Петрова, Правда Цанкова-Кънева, Елица Куртева
заглавие: Учете български език (1 ниво)
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-8166-97-6
Издател: СУ - ИЧЗ, Изд. "Д-р Иван Богоров
цена: 70 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Вторият нов момент в това издание е увеличеният брой и видовете упражнения към всеки граматичен въпрос, поставен чрез урока. Въведено е упражнение за попълване, което по своя характер е монологично разказване на диалогичния урок и подготвя обучаваните за работа с тестове за попълване. Разнообразени са и типовете упражнения, чрез които се контролира не само овладяването на материала, но и знанията на морфологично и синтактично равнище.
На трето място, увеличени са граматичните въпроси. Включено е минало свършено време, което е основно време в разказ, без да е разработено изцяло (обобщението се прави във второто ниво), както и минало неопределено време поради неговата висока честотност на употреба в разговорната реч (и тук е дадена само същността, без да се разработва употребата му).
Изданието завършва с българо-английски учебен речник.
Желаем на всички успех в работата с новото, преработено издание на учебника.