Западноевропейска литература

автор: Симеон Хаджикосев
заглавие: Западноевропейска литература
Подзаглавие: Литература на големите английски реалисти от XIX век, част шеста
година: 2010
ISBN: 978-954-28-0678
Издател: Сиела
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Първоначално не възнамерявах да включа очерци за Елизабет Гескъл и Антъни Тролъп, но впоследствие се убедих, че книгата не би била пълноценна, ако тези писатели липсват. Сред първоначалните ми намерения фигурираха Джордж Мередит и Томас Харди, но в хода на работата реших, че първият издребнява на фона на големите викторианс-ки романисти, а вторият, макар и прекарал две трети от живота си през викторианската епоха, все пак не е типичен неин представител и английските литературни историци не го причисляват към нея. Що се отнася до присъствието на Луис Карол в книгата, то също дойде по-късно и е мотивирано в последната глава.
След завършването на тази част от моята многотомна „Западноевропейска литература" още по-ясно осъзнах колко специфична е английската литературна традиция, колко по-познати, четени и обичани са великите френски реалисти от деветнадесети век от английските си събратя. Възможно е поради това предходният том да предизвиква повече възражения и несъгласия. Нека предупредя читателя, че като изключим Чарлз Дикенс и сестрите Бронте, които са относително добре представени на български, всички останали романисти, на които са посветени очерци в тази книга, са недостатъчно познати на родния читател. Оскъдна е и литературата върху големите английски реалисти от XIX век. В този смисъл настоящият том е до голяма степен пионерско дело, адресирано към студенти, преподаватели и широк кръг от читатели, но и към малкото специалисти по английска литература.

15 юли 2009
От автора