Нарушения в минералната обмяна и костни метаболитни заболявания

автор: Проф. Анна-Мария Борисова
заглавие: Нарушения в минералната обмяна и костни метаболитни заболявания
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-326-146-8
Издател: Парадигма
цена: 39 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Разгледани са основните процеси в калциево-фосфорния баланс, ролята на калцитропните хормони за поддържане в норма на костния метаболизъм, първичните и вторични нарушения в действието на основните играчи в костната обмяна. Пространно е изследвана и ултраструктурата на костта, растежа, моделиране и ремоделиране. Отделено е значително място на отделните нозологични единици. Учебникът е написан за лекари-клиницисти, но ползата ще бъде отново за болните, които ще имат още по-подготвени лекари.