Хиперион

автор: Фридрих Хьолдерлин
заглавие: Хиперион
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-739-623-4
Издател: УИ "Св. Кл. Охридски"
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В основата на това издание е романът на Хьолдерлин „Хиперион или отшелникът от Гърция". Върху това произведение Хьолдерлин работи още от времето на своята младост, когато е двадесетгодишен и до първата публикация на окончателната версия на романа през 1797 г. са създадени пет редакции на текста, включително една незавършена и незапазена изцяло метрична редакция. Впрочем единствената изцяло завършена редакция е окончателният вариант на романа, излязъл в два тома приживе на автора. Освен пълния превод на „Хиперион или отшелникът от Гърция" в настоящото издание включвам още първия опит на Хьолдерлин върху темата т.нар. фрагмент за Хиперион или редакцията Талия, запазените фрагменти от метричната редакция и от редакцията, известна като Младостта на Хиперион.