Преход и динамика на етническите процеси

автор: Надя Велчева
заглавие: Преход и динамика на етническите процеси
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-326-102-4
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Втората отразява динамично социално разслоение, довело до най-ниските нива на социалност големи групи от циганското, турското и българското население. Като контрапункт на масовата социалност е формирането на новите елити в сферата на икономиката, политиката, културата. Социално-етническите трансформации нарушават създадените представи за национална идентичност. Националната идентичност в годините на преход се изразява на практика чрез различни форми на културата. Появяват се въпросите за етничността като фактор в промените на прехода и доколко влияе върху неговите насоки? Дали политическият етнически плурализъм е достатъчно основание за запазване на хармония в отношения на неравенство? Как етничността се отразява на националния идентитет? Как “българският етнически модел” се вписва в контекста на развитието на страната ни като пълноправен член на Европейския съюз? На тези въпроси и свързаните с тях проблеми са определени и основните цели и задачи на труда.