Румънско-български речник

автор: Даниела Стоянова
заглавие: Румънско-български речник
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0313-3
Издател: Наука и изкуство
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Обхваната е терминология от различни области на науката, изкуството, обществено-икономическия и военнополитическия живот, транспорта, спорта и др. Отразено е фразеологичното богатство на румънския език, застъпени са и значителен брой разговорни и жаргонни думи и изрази. Специално внимание е обърнато на неологизмите, поради което броят на остарелите думи е ограничен. В речника са използвани примери за приложението на словесните единици както от посочената библиография, така и от съвременната румънска преса, което допринася за актуалното му звучене.
Изданието е предназначено за преподаватели и студенти по румънска и българска филология и балканистика, за изучаващи румънски и български в училища и различни езикови курсове съответно в България и Румъния, както и за преводачи и за всички, които владеят и използват двата езика и желаят да обогатят познанията си.