Терминологичен речник по природни науки

автор: Мария Попова, Сия Колковска, Гинка Димитрова, Адриана Христова,
заглавие: Терминологичен речник по природни науки
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-02-0304-1
Издател: Наука и изкуство
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В Речника са включени основните термини от природните науки астрономия, биология, география, физика и химия. Под термин, както е известно, се разбира всяка дума (или словосъчетание от думи), която има точно определено значение, обикновено дадено чрез дефиниция, в някоя научна или професионална област. А за основни термини приемаме термините, означаващи тези понятия, върху които (като върху основа) е изградена системата на дадена наука. Обикновено те се изучават в средното общообразователно училище. И затова като обективен критерий за определянето на термините, които да бъдат включени в Речника, сме използвали тяхното присъствие в учебниците на средните общообразователни училища. Вследствие на това термините за словника са събрани въз основа на пълно инвентаризиране на изучавания материал, отразен в учебниците от 4 до 12 клас, които са издадени през последните години (периода след 1989 г.), чрез фиширане на техните текстове. Като допълнителни източници за съдържанието на термините и за справки са използвани и учебници от предишни години, енциклопедии, речници от по-общ характер, специализирани речници на български и чужди езици, учебници за висшите учебни заведения, както и консултации със специалисти в съответните области на знанието.