Правописен речник на българския език

автор: Димитър Попов, Кирил Симов, Светломира Видинска, Петя Осенова
заглавие: Правописен речник на българския език
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0281-5
Издател: Наука и изкуство
цена: 18 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента Речникът дава структурирана експлицитна информация за граматичните характеристики на всички думи, което разширява възможностите за ползването му и по посока на граматиката и семантиката на лексикалната единица.
В речника са отразени най-новите промени в правописната норма на българския език. Предложени са списъци на някои думи с особен правопис - лексикални и графически съкращения, думи с разделно писане, имена.