Икономика. Право. Съд

автор: Вениамин Ф. Яковлев
заглавие: Икономика. Право. Съд
Подзаглавие: Проблеми на теорията и практиката
година: 2004
ISBN: 954-07-1919-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента ВЕНИАМИН ФЬОДОРОВИЧ ЯКОВЛЕВ е председател на Висшия арбитражен съд на Руската федерация от 1992 г. Доктор на Юридическите науки, професор, специалист по гражданско право (правно регулиране на икономическите отношения, теория на гражданското право). Випускник на Свредловския юридически институт. От 1953 г. ръководи Якутската юриди-ческа школа, впоследствие е старши помощник на прокурора на Якутската АССР. От 1960 г. се занимава с преподавателска дейност в Свердловския юридически институт (старши преподавател, ръководител на Катедра по гражданско право, декан, зам.-ректор). През 1987-1989 г. е директор на ВНИИ по съветско законодателство, през 1989-1990 г. - министър на правосъдието на СССР, а през 1990-1991 г. - председател на Висшия арбитражен съд на СССР.