Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев

автор: сборник
заглавие: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-28-0506-9
Издател: Сиела софт енд паблишинг
цена: 45 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Предлаганият сборник съдържа 14 студии по актуални въпроси на гражданското процесуално право, на материалното гражданско, търговско и на европейското право. Всички те се открояват със своята актуалност. Най-голям сред тях е относителния дял на изследванията, посветени на гражданското процесуално право. И това е естествено, защото гражданското процесуално право е остана правната област, в която професор Сталев най-дълго твори и с която най-трайно е свързано неговото име и научно дело. Всички студии в раздела „Гражданско процесуално право" от сборника са посветени на „горещите" въпроси на новия Граждански процесуален кодекс в сила от 1 януари 2008 г.
Сборникът ще бъде особено полезен за всички юристи, които се интересуват от актуалните въпроси на действащото българско право и на прилаганото у нас европейско право.