За науката и нейната приложимост

автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: За науката и нейната приложимост
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-127-7
Издател: Парадигма
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата поставя и въпроса дали приложимостта на научното знание в практическия живот на хората представлява единствената му ценност, или обладаването на знания таи в себе си и други ценности? Постигането на отговори на възникналите питания, е целта на настоящата работа.