Международно публично право

автор: Давид Рюзие
заглавие: Международно публично право
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-396-004-0
Издател: КАМА
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Този нормативен ред е фактор за социална организираност и изпълнява двойна функция: ограничава анархията в международните отношения като осигурява съвместното съществуване между държавите и задоволява техн-и общи интереси (ПМС, делото Lotus, 1927 г.).
Трябва да се отбележи, че развитието на международното публично право все още е ограничавано от различните фактори на международната политика. Все пак, интересите на политиката във все по-голяма степен съвпадат с нуждите на правосъдието (пример: международни наказателни трибунали и Международен наказателен съд).