Право на Европейския съюз

автор: Жасмин Попова
заглавие: Право на Европейския съюз
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-28-0574-8
Издател: Сиела софт енд паблишинг
цена: 29 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Предназначено както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право, изследването се стреми да отрази богатата съдебна практика на Съда на ЕО, основния гарант за неговото спазване на територията на целия Европейски съюз.