Стратегическо управление на туризма

автор: Михаил Михайлов
заглавие: Стратегическо управление на туризма
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-535-415-1
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящият учебник по „Стратегическо управление на туризма" е предназначен за студентите по туризъм в Нов български университет от Бакалавърска програма „Туризъм" и магистърските програми „Управление на туризма" и „Международен алтернативен туризъм". Разбира се, той може да се ползва и от студенти, изучаващи туризъм в други учебни заведения, както и да служи като информационно пособие на мениджъри и на всички, занимаващи се с проблемите на туризма на различните нива на управление - национално, регионално и местно.