Антидискриминационна и антипотискаща социална работа.

автор: Сашо Нунев
заглавие: Антидискриминационна и антипотискаща социална работа.
Подзаглавие: Съвременна теория и практика
година: 2009
ISBN: 978-954-326-096-6
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Представени са изчерпателно общите теоретични основи и редица относително самостоятелни теоретико-приложни конструкции като повлияната от афроцентризма и радикалната антирасистка социална работа, чувствителната към етноса социална работа, антипотискащата социална работа и антидискриминационните и антипотискащите измерения на феминистката социална работа.
Книгата е предназначена за студенти, докторанти и научни работници в областта на социалните дейности.
Може да бъде използвана и от социални работници като източник на информация за съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката на социалната работа в антидискриминационен и антипотискащ аспект.