Да общуваме на български

автор: Людмила Иванова, Женя Колева
заглавие: Да общуваме на български
Подзаглавие: български език за чужденци втора част + CD
година: 2009
ISBN: 978-954-400-110-0
Издател: Фабер
цена: 35 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В учебника са включени 15 урочни комплекса, чиято тематика отговаря на потребностите на съвременния човек. Фокусът е насочен както към теми от ежедневието и бита (познанства, семейство, всекидневие, пазаруване, гостуване, здраве, професии, пътуване, услуги, свободно време), така и към по-комплексни проблеми (медии, минало и настояще, екология, поведенчески и мисловни стереотипи, културни специфики).
Урочните единици са организирани на модулен принцип и включват рубрики за развитие на основните езикови умения и компетентности: четене, слушане, говорене, писане. Създава се възможност за разширяване на лексикалния запас по посочените теми, както и за разширяване и затвърждаване на граматични единици на морфологично и синтактично ниво.
Заглавието на учебника подсказва една основна негова характеристика: построен е на базата на комуникативния подход и е насочен към поощряване на комуникативните умения на изучаващите езика. Включени са упражнения както за монологична, така и за диалогична реч в различни житейски ситуации.
Връзката език - култура е отразена както директно чрез давана от авторите културна информация, така и индиректно, чрез избора на текстове и теми за дискусии.
Минутката за поезия в края на всеки урок позволява не само създаване на приятна атмосфера за учене, но и запознаване с емоционалния свят на българите.