Език и писменост

автор: Мария Китова - Василева
заглавие: Език и писменост
Подзаглавие: произход и развитие
година: 2008
ISBN: 978-954-535-503-5
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Мария Китова-Василева е завършила "Испанска филология" в CV "Свети Климент Охридски". Докторската и дирертация е на тема: "Еволюция на модално-темпоралната система на испанския език". Изнасяла е академични лекции в Стокхолм, както и в университетите на различни градове в Испания (Мадрид, Саламанка, Барселона, Логроньо, Лерида, Валенсия, Луго, Кордова). Голяма част от трудовете й са публикувани в чужбина: автор е на няколко монографии, учебници, учебни помагала, множество студии и статии, публикувани рецензии и специализирани преводи в областта на съвременното езикознание. През 2006 г. й е присъдено научното звание "професор". В Нов български университет преподава Общо и сравнително индоевропвйско езикознание.