Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство

автор: сборник
заглавие: Езикът и литературата - средство за (не)разбирателство
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-07-1791-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Как може и трябва да се разчита кодът на езика и кодът на литературата в текста на литературната творба, какви са съвременните и модерни пътища за връзка между адресанта (писателя) и неговия адресат (читателя)? Какви нови семантични полета разгръща думата и как в системата на цялостния текстов организъм тя изпраща своето послание? Тези и много други въпроси са обект на изследване от страна на авторите в сборника — изявени специалисти и представители на българската наука.