На път към Хайдегер

автор: Съставители: Владимир Градев, Морис Фадел
заглавие: На път към Хайдегер
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-535-544-8
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Темата на настоящия сборник е израз на тъй характерната за духа на Департамента по философия на Нов български университет предпазлива дързост. Дързост е да се избере "Битие и време", най-известното и трудно произведение на Мартин Хайдегер, предмет на безчислени спорове и изследвания вече 80 години навсякъде по света. Предпазливост е да се остави да говорят за него различни, често разходящи гласове. Предпазливост, която проличава и в поставените за обсъждане предварителни въпроси, които не се стремяха да получат изчерпателни отговори, а целяха единствено да очертаят възможното диалогично поле.
Нашата среща около Хайдегер стана възможно най-вече благодарение на излезлия през 2005 г. български превод на "Битие и време", дело на десетгодишния труд на Димитър Зашев, преподавател в Департамента по философия на НБУ. Зашев превежда великолепно този извънредно мъчен текст, предавайки на български, във възможно най-голяма степен, особеностите на хайдегеровото писане и мислене.
 Владимир Градев