Перспективи за икономическото развитие на България

автор: Съставител: Богомил Андонов
заглавие: Перспективи за икономическото развитие на България
Подзаглавие: Вижданията на български икономисти за възможни решения на проблемите и наложителни реформи в икономиката
година: 2010
ISBN: 978-954-8391-27-6
Издател: Нов свят
цена: 5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента За постигането на висока индустриална развитост на страната е необходима реиндустриализация на икономиката ни, като се определят секторните насоки на новата индустриализация на България. За осигуряване конкурентоспособността на икономиката значителна е ролята на селското стопанство и неговите подсектори. (Веселин Никифоров)
За икономическия растеж на страната от особена важност са иновациите и обновяването на националната икономика. В условията на ускорена глобална промяна на технологиите и участие в европейската интеграция икономиката ни може да бъде конкурентоспособна, ако имаме разработена и се прилага специфична концепция за обществена подкрепа на обновяването. Тя може да се използва при определяне политиката на редица органи на държавното управление, на бизнеса у нас и в чужбина, на нетърговските организации, функциониращи като центрове за трансфер на знания. (Росица Чобанова)